Cyfres Wahanol

English |
Amdanom ni | Cysylltu? | e-bost | Linciau
Cardiau | Sylw yn y Wasg | Rhestr o'r Penillion |
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Cardiau Cyfarchion Cyfres Wahanol

logo

Dyma gyfres liwgar gyda phenillion Cymraeg at bob achlysur.  Sefydlwyd y cwmni yn 2001 wedi i Menna Medi ennill yn yr Eisteddfod Genedlaethol am benillion addas ar gyfer cardiau cyfarchion.  Gofynnodd i’w nith, Bethan Elin Davies, sydd wedi graddio mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Newcastle, i wneud y darluniau. Wedi profi’r farchnad gydag ugain o gardiau, tyfodd y busnes i gynhyrchu dros 90 o gynlluniau, gan eu hargraffu'n lleol.  Mae pennill wahanol neu gyfarchiad doniol yn y rhan fwyaf ohonynt, gan blesio'r cwsmer traddodiadol a'r mwy cyfoes.

Mae’r cardiau ar werth ledled Cymru mewn siopau Cymraeg, swyddfeydd post, siopau papurau newydd, orielau, ambell i garej a hyd yn oed mewn siop bwtsiar!

 Enwyd hi’n Cyfres WAhanol gan fod pobl Bala’n dueddol o gyfarch ei gilydd fel “Sut mai Wa?!” ac mae Logo’r cwmni’n dangos adlewyrchiad o Aran Benllyn yn nŵr Llyn Tegid.

Menna Medi
 Yn enedigol o Lanuwchllyn, mae Menna’n byw rŵan yn y Groeslon.  Wedi pymtheg mlynedd efo Radio Cymru, a deg mlynedd efo Cwmi Recordiau Sain, mae bellach ar dīm cynhyrchu'r rhaglen Heno . Enillodd Ysgoloriaeth Emyr Feddyg yn yr Eisteddfod Genedlaethol.ac mae wedi cyhoeddi dwy nofel o dan y teitl 'Hogan Horni', Mae'n aelod o ddau gwmni drama, ac mae wedi ennill tair ar ddeg o gadeiriau eisteddfodol..

  menna

 

Bethan Elin Davies
 Mae’n hanu o Landderfel ac mae'n byw rŵan yn Llanuwchllyn.  Mae’n arbenigo mewn lluniau olew o dirluniau a rhaeadrau, a derbyniodd Ysgoloriaeth i fynd i America ac i deithio Ewrop i ddarlunio.  Mae ei gwaith i’w weld ar waliau trwy Gymru ac mae wedi arddangos ei lluniau ar nifer o raglenni teledu.  Mae'n gweithio gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg, ac yn ogystal ā bod yn wraig ffarm, hi sy'n gwneud yr holl freichledi a'r mwclis ar gyfer y cwmni gemwaith 'Botwm'.  Hi hefyd sy’n gyfrifol am yr holl luniau a’r caracatures lliwgar a welir yn 'Cyfres WAhanol'.

Bethan

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo Amdanom ni | Dewis o Gardiau | E-bost | Cysylltu | ©2003 Cyfres Wahanol